Magia Yerba Mate

Picie YERBA MATE jest swoistym rytua??em.  Bardzo popularnym, lecz zarazem mistycznym. 

W Ameryce Po??udniowej wita si? ni? nawet nieznanego przybysza.

Napar z YERBA MATE pity jest podczas spotka?? rodzinnych lub w gronie przyjaci????. 

Jedna z os??b - najcz???ciej gospodarz - podejmuje si? serwowania, nape??nia naczynie zwane matero i przekazuje je kolejnej osobie. Ta za pomoc? specjalnej rurki (BOMBILLI !) wypija ca??y napar i oddaje gospodarzowi, ??eby uzupe??ni?? naczynie ciep??? wod? i poda?? dalej.

 

Yerba Mate integruje i zacie??nia relacje.

Kilka fakt??w o YERBA MATE:

 • wzmaga si??y
 • niweluje zm?czenie
 • zwi?ksza koncentracj?
 • zmniejsza stres i zwalcza bezsenno???
 • podnosi odporno??? organizmu
 • polepsza trawienie
 • czy??ci krew i usuwa z niej substancje toksyczne
 • balansuje uk??ad nerwowy
 • przywraca m??odzie??czy kolor w??os??w,
 • op????nia starzenie si?
 • naturalnie odchudza!
 • zawiera witaminy i minera??y