Pasteryzowana

Pasteryzacja to technika konserwacji przy pomocy odpowiednio dobranego podgrzewania produkt??w spo??ywczych (pow. 70?C. )

I tyle. 
Bez chemii i syntetyk??w !
 
Bez benzoesanu sodu:
Zwi?zku mog?cego obni??a? warto??? smakow? napoj??w, silnie podra??niaj?cego b??on? ??luzow? ??o???dka i jelit oraz zakwaszaj?cego organizm.

Bez kwasu sorbowego:
Syntetycznego zwi?zku, kt??ry mo??e powodowa? powa??ne podra??nienia i alergie

Nasze babcie r??wnie?? pasteryzowa??y swoje kompoty i soki!