Firma

Nazywamy si? drink2me. 

Nazwa pochodzi od ostatnich s????w Picassa:

Drink to me, drink to my health, you know I can??t drink any more.


Pomys?? na dzia??alno??? zajmuj?c? si? wykraczaniem poza schematy rynku napoj??w powstawa?? w naszych g??owach wiele miesi?cy je??li nie lat. Drink2me tworzy zesp???? wyj?tkowy, przyjaciele, entuzja??ci, indywiduali??ci i ludzie nieznaj?cy frazy "nie da si?". 

Ka??dy produkt, kt??ry wymy??lamy i Wam dajemy to efekt przede wszystkim pasji. 

Drink2me