Kontakt

Pot??ebujete s n????č????m pomoci? Chcete s n??mi mluvit? M??te n????jak?? n??pady?
Zavolejte n??m :
+48 509 407 995

Napi??te n??m: info@bombilladrink.com


Distributor pro ????eskou republiku:

Palosanto s.r.o. 

B????lohorsk?? 95 636 00 Brno

Radek Ulm  tel.: +42 0 733 138 653 

Karel Fuller tel.: +42 0 602 728 444 

Email: cestacaje@seznam.cz

Prodejna: Cesta čaje, Novobransk?? 10, Brno

www.pijumate.cz