Co je Bombilla?

Bombilla je jemn? perliv??, osv???uj?c? a zcela p???rodn? n??poj v l??hvi pln?? magick??ho Yerba mat??.
Bombilla je slazen?? pouze ovocn??m cukrem! To znamen??, ??e neobsahuje ????dn??  rafinovan?? cukr nebo um?l?? sladidla. Samoz??ejm? v n? nenajdete ani konzervačn? l??tky. V??echny ingredience jsou d?lem p???rody .

Jak vznikl n??zev? Bombilla je p??edev???m p??vodn? n??zev speci??ln? kovov?? sl??mky, nepostradateln?? pom??cky, kter?? se pou???v?? k tradičn?mu pit? čaje Yerba mat??.  Ve ??pan?l??tin? znamen?? tak?? ????rovku!

N??poj, kter?? v??s pos?l?, povzbud?  a osv???? ! To je to, co p???roda chce!