Co je Bombilla?

Bombilla je jemn???? perliv??, osv??????uj????c???? a zcela p??????rodn???? n??poj v l??hvi pln?? magick??ho Yerba mat??.
Bombilla je slazen?? pouze ovocn??m cukrem! To znamen??, ??e neobsahuje ????dn??  rafinovan?? cukr nebo um????l?? sladidla. Samoz??ejm???? v n???? nenajdete ani konzervačn???? l??tky. V??echny ingredience jsou d????lem p??????rody .

Jak vznikl n??zev? Bombilla je p??edev??????m p??vodn???? n??zev speci??ln???? kovov?? sl??mky, nepostradateln?? pom??cky, kter?? se pou??????v?? k tradičn????mu pit???? čaje Yerba mat??.  Ve ??pan????l??tin???? znamen?? tak?? ????rovku!

N??poj, kter?? v??s pos????l????, povzbud????  a osv?????????? ! To je to, co p??????roda chce!