Distributo??i

Distributor pro ????eskou republiku:

Palosanto s.r.o. 

B????lohorsk?? 95 636 00 Brno

Radek Ulm  tel.: +42 0 733 138 653 

Karel Fuller tel.: +42 0 602 728 444 

Email: cestacaje@seznam.cz

Prodejna: Cesta čaje, Novobransk?? 10, Brno

www.pijumate.cz


Bombilla ve va?????? bl????zkosti :

M??te pocit, ??e Bombilla je p??esn???? ten n??poj pro va??e z??kazn????ky, p????tele či sousedy ve va??em okol???? ? M????v??te geni??ln???? n??pady a neboj????te se j????t proti proudu? Cht????li byste se st??t na??????m partnerem? Hled??me i zahraničn???? partnery. Bombilla nezn?? hranic!
Napi??te n??m!
info@bombilladrink.com