ECO

Butelka Bombilli w 100% nadaje si?  do ponownego przetworzenia.
Aktywnie zach?camy naszych partner??w i konsument??w do oddawania nam pustych opakowa?? w celu ich ponownego u??ycia!  

W naszej firmie: 

  • Segregujemy odpady
  • Aktywnie korzystamy z carpooling??u 
  • Na co dzie?? wybieramy rowery i komunikacj? miejsk?! Nasza firma dotuje i wspiera pracownik??w, kt??rzy korzystaj? z tych form transportu 
  • Nie u??ywamy naczy?? jednorazowych
  • Wprowadzili??my elektroniczny obieg dokument??w 
  • Nasze serwery s? zasilane tylko energi? odnawialn? 

MY?LIMY LOKALNIE

  • Bombilla produkowana jest w Polsce w rodzinnym przedsi?biorstwie o 100% polskim kapitale
  • Staramy si? wybiera? lokalnych dostawc??w i wsp????pracowa? z lokalnymi firmami.
    Wspieramy tym samym pobliskie przedsi?biorstwa i zmniejszamy dystans transportowy chroni?c ??rodowisko