Indywidualizm

  • Mówimy „dziękuję” masowej i bezmyślnej konsumpcji.
  • Sami staramy się żyć aktywnie, świadomie i zdrowo – taka sama jest Bombilla!
  • Ponad wszystko cenimy wolność –przede wszystkim wolność wyboru! 
  • Bombilla powstała dzięki przyjaźni. Bardzo wierzymy, że i was rozprzyjaźni tak jak sobie tego będziecie życzyć!