Indywidualizm

  • M??wimy ?dzi?kuj?? masowej i bezmy??lnej konsumpcji.
  • Sami staramy si? ??y? aktywnie, ??wiadomie i zdrowo ?? taka sama jest Bombilla!
  • Ponad wszystko cenimy wolno??? ??przede wszystkim wolno??? wyboru! 
  • Bombilla powsta??a dzi?ki przyja??ni. Bardzo wierzymy, ??e i was rozprzyja??ni tak jak sobie tego b?dziecie ??yczy?!