P??????rodn???? kofein

BOMBILLA obsahuje dokonalou kombinaci kofeinu, kter?? je p??irozen???? obsa??en v listech Yerba mat?? jako tzv. matein, a p??????rodn????ho aromatick??ho kofeinu z čerstv??ch zelen??ch k??vov??ch zrn.
Je tedy bez jak??chkoliv syntetick??ch p??????sad, jen "pouze" p??????rodn????.
Obsah kofeinu v jedn?? l??hvi Bombilly je men?????? ne?? v jednom ????lku tradičn???? uva??en?? k??vy.