Kouzlo Yerba Mat??

Pit???? Yerba Mat?? je obdivuhodn?? ritu??l. A je velmi obl????ben??, p??ičem?? je společensk?? i mystick?? současn????.

V Ji??n???? Americe je zvykem, ??e n??v??t????va se v????t?? s Yerba mat?? v ruce, pije se p??i rodinn??ch se??lostech nebo s p????teli. N????kdo z p??????tomn??ch, obvykle hostitel, se ujme obsluhy. Napln???? n??dobu, kter?? se ??????k?? matero nebo kalabasa a po??le ji dal??????mu. V??ichni postupn???? pij???? pomoc???? kovov??ho brčka, kter??mu se ??????k?? Bombilla. Posledn???? ji vr??t???? hostiteli a ten ji znovu dopln???? horkou vodou a v??e se opakuje.

Yerba mat?? spojuje lidi  a posiluje vztahy.
N????kolik fakt?? o Yerba mat?? :

 • posiluje organismus
 • zah??n???? ??navu
 • zlep??uje koncentraci
 • zm????r??uje stres a upravuje sp??nek
 • posiluje imunitu
 • zlep??uje tr??ven????
 • čist???? krev a odstra??uje toxiny
 • vyrovn??v?? nervov?? syst??m
 • pom??h?? znovu z????skat mladistv?? vzhled vlas??
 • oddaluje st??rnut????
 • pom??h?? hubnout
 • obsahuje vitam????ny a miner??ly