Pasterizovan??

Pasterizace je p??irozen?? konzervačn???? metoda cestou zah????t???? potravin a n??poj?? nad 70 ° C .
Bez chemick??ch l??tek a syntetick??ch p??????sad!

To?? v??e!

Bez benzo??tu sodn??ho :
-    chemick?? l??tky, kter?? m????e zhor??ovat chu?? n??poj??, siln???? dr????d???? sliznici ??aludku a st??ev a okyseluje t????lo .
Bez kyseliny sorbov?? :
-    syntetick?? l??tky, kter?? m????e zp??sobit v????n?? podr????d????n???? a alergie

Na??e babičky pou??????valy tuto metodu od prad??vna ... zava??ovaly!