Yerba Mate

Ostrokrzew paragwajski (ilex paraguariensis)

Ro??nie dziko w Ameryce Po??udniowej mi?dzy r??wnole??nikami 12° i 33°, czyli w Argentynie, Chile, Peru, Brazylii i Paragwaju. Pierwsze plantacje, kt??re funkcjonuj? do dzi?? za??o??yli Jezuici, kt??rzy przybyli z Europy do Paragwaju w XVII wieku.  

Napar z tej ro??liny, przyrz?dza si? z pokruszonych, wysuszonych, specjalnie spreparowanych li??ci oraz ga???zek. W celach zdrowotnych Indianie Guarani pij? ten napar od czas??w prekolumbijskich. 

Do dzi?? ta wyj?tkowa ro??lina jest niebywale istotn? cz???ci? kultury w spo??ecze??stwach Ameryki Po??udniowej. Jest tak samo popularna jak herbata w Europie. 

W naszym napoju u??ywamy oryginalnego i ca??kowicie naturalnego ekstraktu z tej magicznej ro??liny!